Het Aarde Huys

Frame van dak met kolommen geplaatst op het maatraster.

Het Concept voor het Aarde Huys zit in de naam:

Het Huys met de Y, niet bang voor een afwijkende spelling. Dit in de zin van de ontwikkeling van een architectoniese taal. En in de zin van de mogelijkheid een oude spelling te gebruiken met de taal als een levend organisme.

 

Het woordenboek meldt ons dat Aarden gedijen betekend en naar zijn/haar zin wonen. Ook het gewennen wordt vermeld, dat tot de taalgroep van wonen wordt gerekend in etymologiese zin.

Gedijen en naar je zin wonen zijn dus primaire voorwaarden.

Open verdieping

Een andere groep betekenissen meldt het aarden als "geleidend met de aardbodem verbinden". Dit zegt dus veel over de neutralisering van statiese spanningen door (de) aarde. De derde groep van betekenissen vermeld Aarden als bijvoegelijk naamwoord: Van aarde of klei gemaakt.

Het gebruik van leem en veelvuldig voorradige natuurlijke materialen, zoals strobalen, wordt als een primaire voorwaarde gezien in het conceptplan.

Oosthoek met ingang

Studie voor Atelier Woningen

Het Concept voor het Aarde Huys is gebaseerd op de principes van Passief Huizen en Earth Ships:
  • De zonnewarmte opvangen in de massa van het huis. Aarde buitenwand en lemen muren adsorberen de warmte, stabiliseren de binnen temperatuur en luchtvochtigheid.
  • Kasaanbouwen op het zuiden isoleren de binnenruimten en verhogen de warmte opname die in de noord aarde muur wordt opgeslagen.
  • De kassen kunnen gebruikt voor de productie van voedsel en  zuurstof.
  • Het huis als geheel schept een optimaal binnenklimaat, dat met een leemkachel kan worden verwarmd, maar dat door het jaar heen door de zon op temperartuur kan worden gehouden. 
Klei is het oudste bouwmateriaal en is nauw verbonden met het ontstaan van leven. Dit is o.a. gebaseerd op het vermogen van klei om warmte op te vangen, te transporteren en af te geven.

Leem is zand en klei. Klei is het bindmiddel dat met zand verhard.

(zie verder leembouw dokumentatie)

Het Model voor het huis voor de toekomst is aan de stichting Oaze overgedragen, die het ten toon stelde.

(zie verder

Living in Harmony with Nature

Living in/on Earth)