WORKSHOPS

voor Evaluatie klik hier

LOCATIE: 
de Oase
Nieuwland bij Leerdam
Op het landgoed van de Oase vinden workshops plaats met 
  • strobalenbouw
  • leembouw
  • wilgenvlechtwerk

De workshops hebben een experimenteel karakter. Op de zuidzijde van het terrein is een ideale locatie voor de bouw van een 

  • earth ship of
  • stilte centrum
Boerderij de Oase waar velerlei cursussen worden gegeven en gelegenheid is te overnachten.
 

 

De workshops zullen worden gegeven door ir. Enno Wiersma, die eerder workshops gaf voor
  • de bouw van een bijenstal voor de Kleine Aarde in Boxtel
  • een Aarde tempel in Toscane Italie.

Wiersma is er in erkend de principes van een earth ship onafhankelijk van de pionier Mickael Reinolds te hebben aangegeven.

Op een eilandje aan de zuidzijde van het landgoed is een earth ship geplanned.

BOUW VAN EEN HERMITAGE

Landgoederen hadden in het verleden vaak een schuilplek voor een heremiet en een hermitage vormde een vast onderdeel van een tuinaanleg als de plek waar men in de natuur kon schuilen.

Tijdens de workshops zal met verschillende materialen en technieken worden gewerkt en wordt gelegenheid geboden tot experimenteren. De deelnemers kunnen hun eigen bijdrage leveren in de ontwikkeling van het project.

Daarnaast zullen aanvullend lezingen worden gehouden en uit een unieke dia verzameling beelden worden getoond van projecten uit de hele wereld. Daarbij zal gelegenheid zijn voor informatie uitwisseling.

De materialen voor de bouw komen zoveel mogelijk uit de omliggende natuur en de nabije omgeving.

 

 

Schetsontwerp voor een hermitage met een driekwart ronde strobalen wand en leem kachel.
Voor eerdere workshops klik hieronder:  

 

Mensen die geintereseerd zijn aan het project deel te nemen kunnen met ons contact opnemen voor verdere informatie en waneer er meer bekend is over de workshops zich hiervoor opgeven.

website oase in nieuwland

 

Het eiland waar de hermitage is geplanned.

Gijsgans of Gijs de gans heeft zich al aangemeld als wachter van het eiland.

Programma:
  • Experimenteren met en testen van verschillende materialen, zoals leem en wilgen vlechtwerk.
  • Inleidende lezing over leembouw, strobouw en earthship principes.

Kosten van de workshops: 
Vrijwillige bijdrage
Aanmelden per e-mail of telefonisch:
0345-621250.

voor Evaluatie klik hier
E-mail us  e-mail
oase
To "Info Form" Back to index